Veenentaal

Veenentaal geeft advies over toepassingen op het snijvlak van taal en computers, en hoe die toepassingen uw kansen kunnen vergroten. Voorbeelden zijn het toepassen van spelling-, grammatica- en leesbaarheidscontrole, slim zoeken, automatisch vertalen, dialoogsystemen of spraakherkenning om uw werkprocessen, kennismanagement of communicatie te verbeteren.

Zoekt u een taaltoepassing of een partij om die te laten ontwikkelen? Wilt u weten aan welke toekomstige taaltoepassingen onderzoekers nu werken? Heeft u een idee voor een taaltoepassing en zoekt u een sparringpartner om dat idee verder uit te werken? Veenentaal kan u adviseren over bestaande producten, lopende (onderzoeks)projecten en interessante partners. Zo verkort u uw zoektocht of project, en houdt u meer tijd over voor uw kernactiviteiten.

Remco van Veenendaal 2016Veenentaal is een initiatief van Remco van Veenendaal. Als software engineer, taaltechnoloog, universitair docent, projectleider en bestuurslid heeft hij meer dan vijftien jaar werkervaring opgedaan op het snijvlak van taal en computers. Hij bekeek dit snijvlak vanuit de vier o’s onderneming, onderwijs, onderzoek en overheid:

Bij de twee laatstgenoemde organisaties gaf hij leiding aan de  Centrale voor Taal- en Spraaktechnologie (TST-Centrale), die zorgde voor het beheer, het onderhoud en de distributie van digitale Nederlandstalige taalmaterialen.

Sinds maart 2015 werkt  hij voor het Nationaal Archief in Den Haag. Dit was een overstap van een archief voor digitaal Nederlands naar een archief voor digitaal Nederland. Een letter minder, maar veel data meer. Hij begon als adviseur preservation, en is nu preservation officer. In maart 2015 startte hij ook met Veenentaal. Volg de link naar LinkedIn voor meer werkervaringsinformatie, of open het CV van Remco van Veenendaal (CV-RvV-2018).

Naast het geven van taaladvies ontwikkelt Veenentaal taaltoepassingen. Waar mogelijk gebruikt Veenentaal bestaande opensourcetoepassingen, om te laten zien wat er al kan en beschikbaar is. Een voorbeeld is redekundig.nl, een ontleedautomaat die Nederlandstalige zinnen redekundig en taalkundig kan ontleden.

RUG-logoMDT-logoPolderland-logoNOTaS-logoTIC-logoINL-logoTaalunie-logoNationaalArchief-logoredekundig