Over redekundig.nl
Redekundig.nl is een hulpmiddel voor iedereen die Nederlandstalige zinnen redekundig of taalkundig wil (of moet) ontleden.

Het idee voor redekundig.nl ontstond toen mijn zoon op school zinnen leerde ontleden. Als taaltechnoloog vroeg ik me af of daar tools voor zijn. Ik vond allerlei websites met uitleg over ontleden en "ingeblikte" of "voorgekookte" ontleedoefeningen. Wat ik niet vond, was een tool die willekeurig welke zin automatisch voor je kan ontleden. Redekundig.nl kan dat wel. Ik vond ook geen tools die laagdrempelig toegankelijk zijn voor leerlingen van de basisschool en het voortgezet onderwijs (of hun leerkrachten en ouders). Redekundig.nl heeft daarom een zo eenvoudig mogelijk uiterlijk, net zoals bijvoorbeeld Google.

Dankzij mijn studie aan en een persbericht van de Rijksuniversiteit Groningen wist ik dat de Alpino-parser goed is in het ontleden van zinnen. Redekundig.nl is daarom "powered by Alpino" (en wordt bijvoorbeeld vermeld in het jaarverslag 2015 van het Centre for Language and Cognition).

Let op: redekundig.nl maakt soms fouten. Van fouten kun je leren, dus denk zelf altijd na over de resultaten van redekundig.nl. Neem ook gerust contact op met Veenentaal als redekundig.nl iets niet goed doet, of om andere feedback over redekundig.nl door te geven. Doorgeven wat je van redekundig.nl vindt kan ook via Redekundig.nl op Facebook.